Pełna oferta


Zalecane jest, aby rozdzielczość przekraczała 300 dpi (rozdzielczość niższa może niekorzystnie wpłynąć na jakość).

Prace 2-stronne powinny być przygotowane jako dwie osobne strony w dokumencie. W przypadku prac składanych (bigowanych lub falcowanych) strony w dokumencie powinny być ułożone po kolei od pierwszej do ostatniej lub być prawidłowo zimpozycjonowane
(ułożone) na arkuszu.

Wszystkie fonty powinny zostać zamienione na krzywe.
W złożonych projektach (cienie, przeźroczystości) należy zawsze spłaszczać warstwy pozostawiając w postaci wektorowej teksty, loga, grafikę itd. W innym przypadku, nawet pomimo prawidłowego wyglądu pliku PDF w czasie realizacji zlecenia, mogą pojawić się błędy.
Jeśli w pracy występują białe teksty na kolorowym tle, powinny być one przygotowane jako wybrane, nie jako nadrukowane. Drukarka nie drukuje białego koloru, więc w przypadku nadrukowania białego napisy po prostu znikną.
Aby uzyskać „głęboką czerń” tła należy zastosować następujące składowe: C50 M50 Y50 K100

Kolory CMYK, RGB, jeżeli występują pantony to należy je zapisać jako pantony, maszyna sama je zinterpretuje i wydrukuje z użyciem CMYK-a. Jednak głównie prosimy o używanie profilu kolorów CMYK.

 

na strone1

 

SERWER FTP

Dzięki usłudze FTP możliwe jest przesyłanie dużych plików bezpośrednio na serwer drukarni. Plik na serwer  można przesłać za pomocą programów typu klient ftp np. FileZilla

adres/host: therismos.pl
użytkownik:  ftp@therismos.pl
hasło: w celu uzyskania hasła, prosimy o kontakt z biurem drukarni.

Therismos